foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
SOSW Adres: 62-570 Rychwał, ul. Konińska 46 tel. (063) 248-11-51 fax (063) 248-11-51 email: soswrychwal1@op.pl

Boczne Menu

 

Szkoła odgrywa ważną rolę w życiu każdego młodego człowieka. Tutaj stawiamy pierwsze kroki na niełatwym polu edukacji, zgłębiamy wiedzę o świecie, kształcimy swoje umiejętności, przeżywamy codzienne radości i smutki, a przede wszystkim dorastamy. Mimo, że musimy kiedyś opuścić szkolne mury, to gdzieś w pamięci, na zawsze pozostanie obraz kolegów, nauczycieli i wiele wspomnień.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został powołany 1 września 1985 roku przez Urząd Wojewódzki w Koninie oraz  Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wówczas Ośrodek zajmował się kształceniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim. Tworzyły go szkoła podstawowa z trzema oddziałami klas łączonych oraz internat. Ośrodek mieścił się w budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale. Na parterze budynku znajdowały się sale lekcyjne, natomiast pierwsze  piętro przeznaczono na internat. Stanowisko pierwszego dyrektora placówki piastował pan Antoni Baranowski. W roku 1987 rozpoczęto adaptację starego budynku po szkole podstawowej. Dobudowano wówczas drugie piętro z przeznaczeniem na internat Ośrodka. Po zakończonym remoncie w roku 1990 nastąpiło przeniesienie internatu do nowych pomieszczeń. 1 września 1996 roku dyrektorem placówki zostaje pan Jan Limaszewski. W 1997 roku utworzono pierwszy zespół edukacyjno- terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dwa lata później w 1999 roku organem prowadzącym placówkę zostaje Powiat Koniński. Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego z dnia 1 września 1999 roku organ prowadzący przekształca Szkołę Podstawową w SOSW w Rychwale o strukturze organizacyjnej ośmioletniej w sześcioletnią szkołę podstawową. Nastąpiło także przeniesienie szkoły do budynku, w którym już funkcjonował internat. Rok 2000 przyniósł kolejne zmiany: utworzono gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym.W budynku Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie powstał Oddział Zamiejscowy Ośrodka (zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną). Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój naszej Placówki.  W roku 2002 powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie mieli możliwość kształcenia w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Trzy lata później w 2005 roku powołano Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Rok 2006 -ważna data w historii naszego Ośrodka. Obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia oraz nadanie placówce imienia Piotra Janaszka. Ośrodek otrzymał własny sztandar, hymn, logo i ceremoniał. Oddano nowe skrzydłobudynku. Baza Placówki została poszerzona o salę rehabilitacyjną z zapleczem, kotłownię olejową, kuchnię, stołówkę oraz windę. 1 września 2006 roku dyrektorem zostaje pani Renata Szczepaniak. W następnym roku 2007 powstaje oddział dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Rok 2010 to dalszy rozwój Oddziału Zamiejscowego Ośrodka w Ślesinie. Powstają klasy gimnazjum oraz klasa przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Natomiast rok 2011 przyniósł powołanie zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Rozbudowano także zewnętrzny kompleks sportowy (boisko, bieżnia i plac zabaw). Rok 2012 w historii Ośrodka to powstanie publicznego Przedszkole Specjalnego w Rychwale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W 2013 roku przeprowadzono kompleksowy remont budynku (zmodernizowano I i II piętro wraz z korytarzami, pomieszczeniami sanitarnymi oraz klatką schodową). Wyposażono także sale internackie i lekcyjne. W następnym roku szkolnym Placówka wzbogaciła się o salę rehabilitacyjną. Rok 2015 to utworzenie Przedszkola Specjalnego w Oddziale Zamiejscowym w Ślesinie, budowa i uruchomienie drugiej windy osobowej, Ośrodek zyskuje także nową szatę zewnętrzną. Rok ten zapisze się również w kartach historii Ośrodka jako rok Jubileuszu 30 - lecia.

 

nabor ogolny

Bezpieczne Wakacje

logo stopwarzyszenie

logo wspolpraca