foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
SOSW Adres: 62-570 Rychwał, ul. Konińska 46 tel. (063) 248-11-51 fax (063) 248-11-51 email: soswrychwal1@op.pl

Boczne Menu

 Wybór patrona

 

Wybór patrona, to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Nasza szkoła również stanęła przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: kto ma być wzorcem do naśladowania dla młodzieży? W 20-stą rocznicę powstania szkoły postanowiono dokonać wyboru patrona. Zaczęło się o decyzji, że patron szkoły zostanie wybrany w drodze referendum. Każdy z nauczycieli, uczniów i rodziców mógł zgłaszać swoje propozycje. W przeprowadzonym referendum wśród społeczności szkolnej zdecydowanie najwięcej głosów zebrał Piotr Janaszek. Przez ten rok realizowano plan pracy związany z nadaniem imienia. Odbywały się konkursy, pogadanki, ciekawe imprezy oraz spotkanie z córką Piotra Janaszka. Dzięki temu postać przyszłego patrona stała się nam bliższa. Dnia  21 czerwca w dniu obchodów 20-sto lecia naszej placówce zostaje nadane imię Piotra Janaszka oraz zostaje wręczony sztandar.

 

 

Nasz  patron  Piotr  Janaszek

 (1947-1998) – lekarz, społecznik, dziennikarz.

Urodził się w Poznaniu w rodzinie  o wielkopolskich  tradycjach. Studiował  w poznańskiej Akademii Medycznej (1965-1971). Jako uczeń profesora Wiktora Degi był współzałożycielem drużyny „Nieprzetartego Szlaku” w Klinice Ortopedycznej w Poznaniu. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym (później Wojewódzkim)w Koninie, gdzie utworzył Oddział Rehabilitacji Dziecięcej i Poradnię Zaopatrzenia Ortopedycznego. Specjalizował się w ortopedii i rehabilitacji. W Koninie powołał Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Upowszechniał ideę integracji, między innymi poprzez organizowane od 1981r. Ogólnopolskie Przeglądy Filmowe „Żyją wśród nas’’, a w 1997 i 1998 r. – pierwsze Ogólnopolskie Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych „Abilimpiada”. Przede wszystkim jednak był twórcą Mielnicy (1978) - ośrodka, do którego każdego lata przyjeżdża około 250 osób z najcięższym kalectwem, a także Fundacji „Mielnica’’, założonej 10 lat później, która pomaga osobom niepełnosprawnym w znalezieniu miejsca w życiu.

 

nabor ogolny

Bezpieczne Wakacje

logo stopwarzyszenie

logo wspolpraca