foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
SOSW Adres: 62-570 Rychwał, ul. Konińska 46 tel. (063) 248-11-51 fax (063) 248-11-51 email: soswrychwal1@op.pl

Boczne Menu

W dniach 16 - 25 marca 2020 r. organizacja pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale odbywać się będą zgodnie z informacjami zawartymi poniżej:

Od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół (w tym szkół dla dorosłych) i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Drodzy uczniowie i rodzice!
W związku z zaistniałą sytuacją, nie możemy się spotykać na co dzień w szkole, ale pragniemy Was poinformować, że cały czas jesteście objęci opieką psychologiczno- pedagogiczną. W razie potrzeby prosimy o kontakt z sekretariatem Ośrodka pod nr tel. 632481151. Oddzwonimy i udzielimy oczekiwanego wsparcia.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 509 698 188

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział

dla dorosłych: 63 240 44 02

dla dzieci: 61 859 03 367 / 539 524 935 / 504 907 994A –

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

 

PAMIĘTAJ !!!

 

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych.

Dzień Praw Dziecka w Ślesinie. W tym roku ten dzień obchodziliśmy szczególnie uroczyście, gdyż wiązał się z 30 rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w akcję pod patronatem UNICEF, przypominającą o obowiązku przestrzegania praw dzieci. Aby podkreślić wyjątkowy charakter wydarzenia zorganizowaliśmy apel, warsztaty, pogadanki oraz wspólne zabawy. To był bardzo udany dzień. Zajęcia odbywały się w Rychwale oraz w oddziale zamiejscowym w Ślesinie.

#dlakażdegodziecka

Galeria

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale ma nowych Przyjaciół. Są to pracownicy i znajomi Grupy Energa. Wybiegali oni dla niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka 808 tysięcy 370 km. Astronomiczna odległość- odległość na księżyc i z powrotem! Zrobili to dbając o swoje zdrowie, ale nie tylko! Przyświecał im nieprzeciętny cel! Pracownicy dbając o własne zdrowie umożliwili udzielenie wsparcia wychowankom SOSW w Rychwale. Obdarzyli pozytywną energią nie tylko samych wychowanków Placówki w Rychwale ale również ich rodziców i pracowników Ośrodka. Fundacja Energa działająca przy największym dostawcy energii elektrycznej w Polsce pochyliła się nad niepełnosprawnymi. Wychowankowie Placówki to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem. Są wśród nich osoby z poważnymi ograniczeniami ruchowymi, poruszające się na wózkach, dzieci głęboko wielorako niepełnosprawne i leżące. Dzięki Fundacji Energa prowadzonej przez Grupę Energa niepełnosprawne dzieci i młodzież otrzymała wsparcie w postaci czeku na niebagatelną sumę 64 tysiące 122 zł.

 IMG 63833

Czytaj więcej...

nabor ogolny

Bezpieczne Wakacje

logo stopwarzyszenie

logo wspolpraca