foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
SOSW Adres: 62-570 Rychwał, ul. Konińska 46 tel. (063) 248-11-51 fax (063) 248-11-51 email: soswrychwal1@op.pl

37 Drużyna Harcerska NS w Rychwale

    W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  jedną z form zajęć pozalekcyjnych jest działalność 37 drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku. Członkami drużyny są wszyscy chętni uczniowie klas podstawowych, gimnazjum i przysposabiających do pracy. Nasza drużyna współpracuje z Komendą Hufca ZHP w Koninie oraz z innymi środowiskami harcerskimi. Harcerze mają swoją obrzędowość, której specyfika wynika z tradycji w drużynie, umiejętności jej członków, środowiska, warunków działania  i potrzeb. Znakiem rozpoznawczym drużyny jest proporzec, zabieramy go na wszystkie ważne spotkania i imprezy harcerskie. Wspomnienia drużyna dokumentuje w kronice. Spotkania są okazją nie tylko do nauki, ale i dobrej zabawy i aktywnego spędzania czasu wolnego.

28 OGÓLNOPOLSKI ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH NIEPRZETARTEGO SZLAKU - STEMPLEW 28 - 31 maja 2015

 

nabor ogolny

Bezpieczne Wakacje

logo stopwarzyszenie

logo wspolpraca