foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
SOSW Adres: 62-570 Rychwał, ul. Konińska 46 tel. (063) 248-11-51 fax (063) 248-11-51 email: soswrychwal1@op.pl

Boczne Menu

         37 Drużyna Harcerska NS W Rychwale

   W Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale jedną z form zajęć pozalekcyjnych jest działalność 37 drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku. Członkami drużyny są wszyscy chętni uczniowie klas Szkoły Podstawowej, Przysposabiającej do Pracy i Szkoły Branżowej. Oprócz spotkań pozalekcyjnych drużyna współpracuje z Komendą Hufca ZHP w Koninie oraz z innymi środowiskami harcerskimi. Spotkania są okazją nie tylko do nauki ,ale i dobrej zabawy                                    i aktywnego spędzania czasu wolnego. Szereg wyjazdów takich jak: biwaki, rajdy, zloty, świeczowiska rozwinęły w harcerzach ciekawość świata ludzi, wytrwałość w dążeniu do celu. Wszystkie podjęte działania wpłynęły na podniesienie samooceny uczestników oraz rozwinęły umiejętność radzenia sobie ze stresem.

     Prężne i aktywne działanie drużyny znalazło odzwierciedlenie w licznych inicjatywach, wyjazdach i spotkaniach takich jak:

- Uroczystość ku czci Pomordowanych podczas II wojny światowej- Biała Panieńska

-XXII Złaz Hufca „ Na bursztynowym szlaku”- Konin

-Rajd rowerowy dla Niepodległej-Pomnik Poległych w Powstaniu Styczniowym- Grabowa

-Uroczystość upamiętniająca 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości- Rychwał

-Wyjście do biblioteki miejskiej w Rychwale-pozyskiwanie informacji na temat historii odzyskania niepodległości na naszych ziemiach

- Akcja Pamiętamy!-„ Tym co odeszli na wieczną wartę”

-Zorganizowanie w internacie Świeczowiska dla Niepodległej

- Obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

- Mikołajki harcerskie- Słupca

- Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku „Harcerskie Spotkanie z książką” –Turek

-Harcerski rajd pieszy- Grabowa

-Ogólnopolski zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku-Stemplew  

-Dzień Myśli Braterskiej- SOSW Konin

- Pozyskiwanie środków z 1% na rzecz drużyny –zakup umundurowania

- Realizacja zadań z propozycji programowej i zdobycie tytułu Drużyna Niepodległości.

     Nasza drużyna brała udział w trzech inicjatywach programowych: Działaj, Odkrywaj swoją okolicę, Zdobywaj wiedzę. Po złożeniu raportu wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP  w Warszawie przyznał nam tytuł Drużyny Niepodległości. Wszyscy działający harcerze zostali odznaczeni plakietkami oraz zdobyli certyfikat, wyróżnienie i nagrodę.

 

nabor ogolny

Bezpieczne Wakacje

logo stopwarzyszenie

logo wspolpraca